Regelement


Rendering Error in layout Widget/Social: Call to a member function exists() on null. Please enable debug mode for more information.
 • Jan
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 2 weken 2 dagen geleden #1 door Jan
Regelement was gemaakt door Jan
Daar we allemaal op een fijn en gezellig forum willen zijn, hebben we een paar regels opgesteld.

Wat mag niet:

1. Advertenties plaatsen in je bericht is niet toegestaan tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt van een Moderator of Admin.
2. Advertenties plaatsen in je onderschrift (dit telt ook voor website vermeldingen, ook al is dit je eigen website) Zie 1.
3. Andere forum leden persoonlijk aanvallen op het forum (als je een probleem hebt met iemand, dan los je dit op via een PM).
4. Je mag geen berichten posten die incorrect, onnauwkeurig, misbruikend, hatelijk, pesterig, seksueel georiënteerd, bedreigend, privacy-schendend zijn of geldende wetten kunnen schenden.
5. Het aanzetten tot geweld of misbruik is zeer zeker niet toegestaan.
6. Je mag geen foto's plaatsen van pornografische afbeeldingen, blote kinderen, noch kinderporno (elke andere foto moet onder punt 3 van wat mag wel vallen).
7. Je mag geen spam berichten versturen via ons PM of Mail systeem.
8. Je mag geen leden lastig vallen via ons PM of Mail systeen met seksueel georiënteerde berichten ( Dit kan je een tijdelijke of permanente ban of berichten blokkade opleveren ).
9. Je mag geen topics kapen (het overnemen van een topic door jou berichten, blijf dus bij hetgeen waarmee de starter is begonnen).

Leden die zich hier niet aan houden kunnen worden verwijderd.
Als leden een strafbaar feit plegen (vb. plaatsen van kinderporno), dan worden hun naam, IP nummer en alle andere info overdragen aan de politie.

Wat mag wel:

1. Je mag overal op antwoorden (mits de instellingen dit voor jou account toestaan).
2. Je mag een topic openen.
3. Je mag je topic voorzien van een foto (dit mag ook een naakte foto zijn, let hierbij wel op je eigen privacy) mits de url begint met https:// en deze van een persoon >18 jaar is en als je deze foto / foto's zelf heb gemaakt.
4. Je mag een eigen avatar gebruiken (dit mag ook een naakte foto zijn, let hierbij wel op je eigen privacy).
5. Je mag in het topic filmpjes plaatsen zolang hier geen blote mensen op staan jonger dan 18 jaar. (gebruik de juiste link en de juiste forum code).
6. Je mag links plaatsen welke verwijzen naar de bron van je bericht als deze nieuws bezit, mits bronvermelding.
7. Je mag links plaatsen naar de diverse WIKI pagina's, naturisten terreinen en / of campings.
8. Je mag meedoen aan een poll of indien dit mogelijk is voor jou accountinstellingen, zelf een eigen poll starten.
9. Je mag nieuws, acties e.d. van sauna's. wellness centra's, terreinen en campings plaatsen, mits bronvermelding.
10. Links naar externe bronnen altijd beginnen met https://

Off-topic gaan (algemene toevoeging).
Dit kan altijd gebeuren.
Soms post men iets waardoor je bewust of onbewust off-topic gaat.
Probeer dit a.u.b. zoveel mogelijk te voorkomen.
Onze tip is dan ook om eerst je bericht terug te lezen voor je het daadwerkelijk plaatst.
Dit kan dus voorkomen dat je off-topic gaat.

De moderators zijn mensen die geheel vrijwillig een bijdrage leveren aan dit forum.
Het is altijd mogelijk om bij een conflict een moderator in te schakelen of de admin.
Zij hebben altijd het laatste woord.

Beleid bij overtredingen

[*]naturisme-nudisme.com gebruikt een “three strikes”-beleid. Gebruikers worden maximaal twee keer gewaarschuwd voor overtredingen van de regels in een periode van drie maanden. Als er noodzaak is tot een derde waarschuwing, dan zal een tijdelijke ban worden toegepast van een periode tussen 7 dagen tot 1 maand.

[*]Met de admin of moderator in discussie gaan na het ontvangen van een waarschuwing, zal leiden tot een onmiddellijke extra waarschuwing.

[*]Elke poging om een tijdelijke ban te omzeilen zal er toe leiden dat de ban permanent wordt gemaakt. Omzeiling houdt onder meer in opnieuw registreren met een niet gebande gebruikersnaam, het IP adres veranderen om een IP ban te omzeilen, en het registeren met een ander e-mailadres om zo een e-mailban te omzeilen.

[*]Een uitzondering op de “three strikes”-regel is van toepassing als forumgebruikers persoonlijk contact opnemen met de admin, moderators of forumleden en beledigende, onfatsoenlijke of vulgaire inhoud sturen. Deze forumgebruikers worden onmiddellijk permanent verbannen.

[*]Een permanente ban is een laatste middel en het wordt goed overwogen alvorens het wordt toegepast. Er is een speciaal topic geopend voor verbannen leden, zodat die ons b.v. kunnen verzoeken de permanente ban ongedaan te maken. Ook is het mogelijk om in dit topic in discussie te gaan met een admin of moderator over je ban. Deze discussie zal niet altijd het gewenste resultaat opleveren of verwijderen van je ban. Leg je hier dus ook bij neer.

[*]Bovenstaande beleidsregels zijn de standaard, maar waar nodig geacht, kan er door de admin van worden afgeweken, onder meer voor wat betreft de duur van de ban.

Versie: 25 maart 2019

"I.C.T Neard" :-)
Laatst bewerkt 2 weken 2 dagen geleden doorJan.
Discussie gesloten.
 • Jan
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 3 weken 3 dagen geleden #177 door Jan
Beantwoord door Jan in topic Regelement
Algemene Voorwaarden naturisme-nudisme.com
Via deze website worden diverse diensten aangeboden, waaronder de mogelijkheid digitale media te uploaden en te participeren in een forum (samen ‘Diensten’).
Op de Diensten (met inbegrip van alle updates en verbeteringen) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van deze website en de Diensten gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande algemene voorwaarden.
Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.
Bezoekers van deze website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Inhoud
In deze Algemene Voorwaarden vindt u achtereenvolgens:
1. Voorwaarden voor het gebruiken van de website
2. Voorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van een account
3. Voorwaarden voor het gebruiken van software

1. Voorwaarden voor het gebruiken van de website
1a. Forum, Community en Chat
De Diensten omvatten ook het aanbieden van een forum (de ‘Communicatiedienst’), dat u in de gelegenheid stelt met anderen te communiceren.
Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of anderen vrijgeeft in de Communicatiedienst. naturisme-nudisme.com is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit uw bijdrage of deelname aan de Communicatiedienst.
U stemt ermee in de Communicatiedienst uitsluitend te gebruiken om berichten en materiaal te posten, te versturen en te ontvangen die voldoen aan normale fatsoensnormen zijn en te maken hebben met het onderwerp van de Communicatiedienst. U stemt er verder mee in dat wanneer u van de Communicatiedienst gebruik maakt, u in ieder geval de volgende activiteiten achterwege zult laten:
• De Communicatiedienst gebruiken in het kader van enquêtes, wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven, junkmail, spam of andere ongewenste berichten (commercieel of anderszins).
• Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de rechten van anderen schenden.
• Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onrechtmatige informatie of materiaal.
• Bestanden uploaden, of anderszins ter beschikking stellen, die beelden, foto’s, software of andere materialen bevatten die zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van derden, tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert, of de vereiste toestemming hebt verkregen om zulks te doen.
• Gebruikmaken van materiaal of informatie, waaronder beelden en foto’s, die ter beschikking worden gesteld via de Communicatiedienst op een manier die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
• Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden of andere gelijksoortige software of programma’s bevatten die de werking van een computer of het eigendom van een derde in de weg kunnen staan.
• Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te kopen of te verkopen.
• Een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van de Communicatiedienst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het bestand op deze wijze niet rechtmatig gereproduceerd, vertoond, opgevoerd en/of verspreid mag worden.
• Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot houderschap van intellectuele eigendomsrechten zoals eigendomsaanduidingen of labels aangaande de oorsprong of bron van software.
• Andere gebruikers in hun gebruik beperken of hen verhinderen om de Communicatiedienst te gebruiken en er hun voordeel mee te doen.
• Informatie omtrent derden inzamelen, waaronder e-mailadressen.
• Geldende wetten en voorschriften schenden.
• Een valse identiteit gebruiken met de bedoeling anderen te misleiden.
naturisme-nudisme.com is niet verplicht om de Communicatiedienst te monitoren, maar behoudt zich het recht voor materiaal te controleren dat via de Communicatiedienst is gepost en naar eigen goeddunken materiaal te verwijderen. naturisme-nudisme.com behoudt zich het recht voor u de toegang tot de Communicatiedienst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden ook te ontzeggen of om informatie of materiaal, deels of volledig te weigeren of te verwijderen. Dit zal gebeuren bij uitzonderlijke misdragingen waaronder bijvoorbeeld herhaaldelijke beledigingen van anderen, ongepaste links naar pornografisch of ander niet voor de doelgroep van de naturisme-nudisme.com geschikt materiaal. Ontzegging zal plaatsvinden op grond van uw ip-adres of account gegevens. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld. Verwerking van uw ip-adres en account gegevens vindt plaats in overeenstemming met ons privacy statement.

1b. Materiaal gepost op naturisme-nudisme.com
Door uw bijdrage te posten, te uploaden of te verzenden (‘posten’), verleent u naturisme-nudisme.com en de met haar verbonden ondernemingen de toestemming om uw inzending te gebruiken binnen het kader van hun internetactiviteiten, met inbegrip maar zonder beperking van de licentierechten voor het kopiëren, verspreiden, doorgeven, reproduceren, redigeren, vertalen en herformatteren van uw bijdrage en het publiceren van uw naam in verband met uw bijdrage. naturisme-nudisme.com is u hiervoor geen enkele vergoeding verschuldigd. naturisme-nudisme.com is niet verplicht om uw bijdrage te posten of te gebruiken en naturisme-nudisme.com kan elke bijdrage te allen tijde naar eigen goeddunken verwijderen. Door een bijdrage te posten, garandeert en verklaart u dat u gerechtigd bent de bijdrage te posten.

1c. Links naar sites van derden
Via links kunt u terecht komen op websites die niet door naturisme-nudisme.com worden beheerd. Hoewel naturisme-nudisme.com haar uiterste best doet om de selectie van links zorgvuldig te beheren, is naturisme-nudisme.com niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites noch voor links die daarop voorkomen, of voor wijzigingen aan de websites of updates van de websites. naturisme-nudisme.com biedt u deze links uitsluitend aan voor uw gemak. naturisme-nudisme.com hoort graag wanneer u meent dat wij links aanbieden die u ongepast vindt.

2. Voorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van een account
Indien voor een van de Diensten van u wordt verlangd dat u een account opent, moet u de registratieprocedure volgen en ons actuele, volledige en correcte gegevens geven zoals gevraagd op het registratieformulier. Ook kiest u hierbij een wachtwoord en een gebruikersnaam. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacy statement van toepassing.
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account worden ondernomen. U stemt ermee in naturisme-nudisme.com meteen op de hoogte te brengen in geval uw account ongeoorloofd mocht zijn gebruikt of wanneer er anderszins inbreuk op de beveiliging plaatsvindt.
naturisme-nudisme.com is niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door derden, met of zonder uw medeweten, maar u bent zelf wel aansprakelijk voor schade die naturisme-nudisme.com lijdt als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door derden. U mag zelf andermans account nooit gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van de account.

3. Voorwaarden voor het gebruiken van software
De auteursrechten op de software die voor het aanbieden van de Diensten ter beschikking wordt gesteld (‘Software’) berusten bij naturisme-nudisme.com. De Software wordt alleen ter beschikking gesteld om door uzelf te worden gebruikt, en niet voor commerciële doelen.
naturisme-nudisme.com heeft redelijke stappen ondernomen om te zorgen dat de Software goed functioneert. U gebruikt de Software echter op eigen risico. naturisme-nudisme.com sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat door gebruik van de Software, of door onvoorziene, ongewenste effecten bij gebruik van de Software. Dit geldt niet indien komt vast te staan dat de schade ontstaan is door opzet of bewuste roekeloosheid van naturisme-nudisme.com. naturisme-nudisme.com verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de Software, dus ook niet ten aanzien van geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid. naturisme-nudisme.com garandeert ook niet de nauwkeurigheid van de resultaten of output die voortvloeien uit het gebruik van de Software. In geen geval is naturisme-nudisme.com aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of enige andere schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de Software.
U wordt geacht de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren wanneer u gebruik maakt van de Software.
Versie 25 maart 2019

"I.C.T Neard" :-)
Laatst bewerkt 3 weken 3 dagen geleden doorJan.
Discussie gesloten.
 • Jan
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
11 maanden 2 dagen geleden #1172 door Jan
Beantwoord door Jan in topic Regelement
Privacy Policy naturisme-nudisme.com

Algemeen
Dit is de privacy policy van de naturisme-nudisme.com website.
De naturisme-nudisme.com is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website.
Wij proberen de verwerking van persoonsgegevens via onze Website tot een absoluut minimum te beperken en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Als wij persoonsgegevens verwerken zorgen wij ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast. Wij raden u dan ook aan dit statement van tijd tot tijd te raadplegen.

Voor welke doeleinden gebruikt naturisme-nudisme.com uw gegevens?
Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij bij naturisme-nudisme.com over bepaalde gegevens van u. Hieronder geven wij u informatie over de doeleinden waarvoor naturisme-nudisme.com deze gegevens verwerkt. Ook geven wij u informatie over wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens. Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid tussen uw ‘persoonsgegevens’ en uw ‘verkeersgegevens’.

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) voor de volgende doeleinden:
• Het technisch mogelijk maken van de diensten die via de Website worden aangeboden;
• Het beheer van de diensten die via de Website worden aangeboden en het optimaliseren van die diensten;
• Het accepteren van uw aanvraag voor een account op de Website en het beheren van uw account.
• Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, bestrijding van misbruik van de Website en de diensten die via de Website worden aangeboden en uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichte opslag van uw persoonsgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode en de verstrekking van die gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.
• Het (in beperkte mate) aan u verzenden van elektronische berichten met aanbiedingen voor en informatie over producten en diensten van naturisme-nudisme.com.

Verkeersgegevens
Wij verwerken uw verkeersgegevens (zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van de Website en IP-adressen en URL’s) voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van het optimaliseren van de diensten die op de Website worden aangeboden;
• Ten behoeve van de opsporing en bestrijden van misbruik van de Website en de diensten die via de Website worden aangeboden;
• Ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek en de verplichte opslag van uw verkeersgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode.

Cookies
Een methode die op veel internet pagina’s wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.
Vrijwel alle toonaangevende sites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s verschaffen zij naturisme-nudisme.com nuttige informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening van naturisme-nudisme.com op het internet. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

Versie 15 mei 2018

naturisme-nudisme.com - Alle rechten voorbehouden © 2018 Algemene Voorwaarden & Privacy Policy naturisme-nudisme.com

"I.C.T Neard" :-)
Discussie gesloten.
Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden
Gemaakt door Kunena