Privacy

Algemeen
Dit is de privacy policy van de naturisme-nudisme.com website.
De naturisme-nudisme.com is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website.
Wij proberen de verwerking van persoonsgegevens via onze Website tot een absoluut minimum te beperken en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Als wij persoonsgegevens verwerken zorgen wij ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast. Wij raden u dan ook aan dit statement van tijd tot tijd te raadplegen. Voor welke doeleinden gebruikt naturisme-nudisme.com uw gegevens?
Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij bij naturisme-nudisme.com over bepaalde gegevens van u. Hieronder geven wij u informatie over de doeleinden waarvoor naturisme-nudisme.com deze gegevens verwerkt. Ook geven wij u informatie over wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens. Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid tussen uw ‘persoonsgegevens’ en uw ‘verkeersgegevens’.
Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) voor de volgende doeleinden:
• Het technisch mogelijk maken van de diensten die via de Website worden aangeboden;
• Het beheer van de diensten die via de Website worden aangeboden en het optimaliseren van die diensten;
• Het accepteren van uw aanvraag voor een account op de Website en het beheren van uw account.
• Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, bestrijding van misbruik van de Website en de diensten die via de Website worden aangeboden en uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichte opslag van uw persoonsgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode en de verstrekking van die gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.
• Het (in beperkte mate) aan u verzenden van elektronische berichten met aanbiedingen voor en informatie over producten en diensten van naturisme-nudisme.com. Verkeersgegevens
Wij verwerken uw verkeersgegevens (zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van de Website en IP-adressen en URL’s) voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van het optimaliseren van de diensten die op de Website worden aangeboden;
• Ten behoeve van de opsporing en bestrijden van misbruik van de Website en de diensten die via de Website worden aangeboden;
• Ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek en de verplichte opslag van uw verkeersgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode.

  • Hits: 306